สมัครงานกับ OF
รองรับไฟล์ประเภท jpeg,png,jpg,gif,svg และ อัพโหลด file ได้ไม่เกิน 9 MB
รองรับไฟล์ประเภท pdf และ อัพโหลด file ได้ไม่เกิน 9 MB